Zgodnie z oczekiwaniami rolników

Sejm 22 lutego uchwalił nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Głosowało 430 posłów, za było 426, 3- przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Znowelizowana ustawa proponuje zmiany, które powinny zakończyć problemy rolników z odzyskaniem zwrotu podatku. Dotyczy bowiem umożliwienia uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku poprzez dodanie do katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11.

Dodatkowo projekt przewiduje przedłużenie o miesiąc – do końca marca – termin składania wniosków o zwrot akcyzy. Nowelizacja ma działać z mocą wsteczną, od 1 stycznia.

Źródło: Sejm RP