Zgoda na eksport nadwyżek cukru w UE

Unia zmienia rozporządzenia w handlu cukrem z krajami trzecimi. KE uznała, że należyzapewnić podmiotom na unijnym rynku cukru możliwość eksportu cukru i izoglukozy wytworzonych poza kwotą produkcyjną w ciągu całego sezonu, jako tzw. eksport pozakwotowy.

W ramach eksportu cukru i izoglukozy pozakwotowych mogą być wywożone produkty wytworzone w roku gospodarczym innym niż obowiązujący limit. KE zwiększyła również maksymalny limit wniosku eksportowego na cukier z 20 do 50 tys. ton (dalej jeden w tygodniu od danego podmiotu). Natomiast ważność licencji eksportowych została określona dla wniosków złożonych do 31 marca 2010 na 30 września 2010 roku, a dla wniosków złożonych od 1 kwietnia 2010 na do końca piątego miesiąca następującego po dacie ich wydania.
KE będzie też co miesięc informować Komitet Zarządzający ds. Cukru o średnich cenach cukru w UE. Ceny będą podawane z trzymiesięcznym opóźnieniem. Szczegóły w rozporządzeniu (WE) nr 1053/2009 (L 290/61).