Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin nastąpiła zmiana terminu zgłaszania upraw wieloletnich do systemu integrowanej produkcji roślin (IP). Zgłoszenia do IP roślin wieloletnich należy dokonać do dnia 1 marca każdego roku.

Natomiast termin zgłoszenia dla roślin jednorocznych pozostał bez zmiany – wnioski należy składać najpóźniej 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin. Zainteresowani producenci uprawą w systemie IP powinni corocznie dokonać zgłoszenie podmiotowi certyfikującemu.

– Integrowana produkcja roślin to nowoczesny system uprawy, który uwzględnia oczekiwania konsumenta w stosunku do bezpiecznych i wysokiej jakości owoców, warzyw i innych płodów rolnych oraz gwarantuje prowadzenie upraw w sposób bezpieczny dla środowiska. Zachęcamy producentów rolnych do zgłaszania upraw i prowadzenia produkcji rolnej w systemie IP – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Wykaz podmiotów wykonujących działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin (wg. kolejności upoważniania) znajduje się poniżej:

1. „PNG” Sp. z o.o., Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce, www.certyfikacja.co
2. QA Solutions Sp. z o.o, ul. Borkowska 9/6, 30-438 Kraków, www.qasolutions.pl
3. COBICO Sp. z o.o., Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka, www.cobico.pl
4. Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.,ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa, agroeko.com.pl
5. SGS Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, www.sgs.pl
6. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, www.tuv.com.pl
7. BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, www.biocert.pl
8. EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o., ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, www.ekogwarancja.pl
9. Bureau Veritas Polska Sp. z o. o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, www.bureauveritas.pl

Źródło: PIORIN