Zestaw naprawczy marki URSUS – tłoki i pierścienie

Tłok silnika spalinowego stanowi ruchomą część komory spalania przenoszącą wysokie ciśnienia gazów na sworzeń tłokowy, a następnie na korbowód i wał korbowy.

Tłoki
Zadaniem tłoka jest: przejęcie przez dno tłoka ciśnienia gazów i przekazanie tego obciążenia oraz obciążenia od sił masowych wynikających z własnego ciężaru tłoka na sworzeń tłokowy, zapewnienie szczelności komory spalania przez pierścienie uszczelniające i mały luz tłoka w tulei cylindrowej, odprowadzenie ciepła z dna tłoka ogrzewanego przez gazy o wysokiej temperaturze do chłodniejszych ścian cylindra, prowadzenie tłoka w tulei cylindrowej i przyjęcia bocznego nacisku wynikającego z ruchu układu korbowego, dobra współpraca z tuleją cylindrową z możliwie małym tarciem, przy małych luzach i właściwym smarowaniu.
Aby tłok mógł prawidłowo pracować w cylindrze, powinien w temperaturze pracy swobodnie się poruszać, możliwie z jak najmniejszym luzem i dolegać jak największą powierzchnią do tulei cylindra. Jest to możliwe poprzez nowoczesną obróbkę mechaniczną, która nadaje tłokowi bardzo skomplikowany kształt. Zapewnia on w temperaturze pracy tłoka taką rozszerzalność we wszystkich kierunkach, aby jego kształt zbliżył się idealnie do kształtu walca. Ten wymóg spełniają tłoki znajdujące się w zestawach naprawczych firmowanych marką URSUS”, a produkowanych przez firmę FM Gorzyce. To są tłoki z najwyższej półki jakościowej.

Nie bagatelne znaczenie ma także materiał z którego tłok jest wykonany. Materiał ten musi posiadać takie cechy jak: duża wytrzymałość w wysokiej temperaturze pracy, aby mógł przenosić zmienne obciążenia od sił gazowych spalania i bezwładności masy tłoka, mały współczynnik rozszerzalności, duża odporność na ścieranie i duża twardość dla współpracy z żeliwną tuleją cylindrową, której nie powinien zużywać, dobra przyczepność oleju smarującego, mały ciężar właściwy, umożliwiający wykonanie lekkiego tłoka, co zmniejsza wielkość sił bezwładności.

Aby zapewnić jak najdłuższy okres między naprawczy silnika nowego lub po naprawie głównej, obrobiony tłok musi mieć zachowane wszystkie wymiary w granicach dopuszczalnych tolerancji. W warunkach produkcyjnych, im pole tolerancji jest węższe, tych koszt wykonania jest dużo większy. W tym celu żądaną dokładność montażu uzyskuje się za pomocą selekcji i doboru.
W zależności od metod produkcyjnych i wymaganej dokładności stosuje się selekcje na dwie, trzy, cztery lub pięć grup selekcyjnych. Na dnie tłoka wybite są znaki i cyfry, które informują o właściwym doborze tłoków podczas montażu.

Pierścienie
Pierścienie tłokowe służą do uszczelnieni tłoka w cylindrze, ułatwienia opływu ciepła z tłoka oraz do rozprowadzenia i zagarniania oleju po gładzi cylindrowej.
Pierścień tłokowy dolega zewnętrzną powierzchnią cylindryczną do gładzi tulei cylindra wywierając na nią pewien nacisk, górną zaś i dolną powierzchnią czołową jest osadzony suwliwie w żłobku w tłoku , w stosunku do którego może się więc przesuwać.
Pierścienie tłokowe pracują w bardzo trudnych warunkach. Na pierścienie, szczególnie na górny pierścień uszczelniający, działa wysokie ciśnienie i temperatura gazów spalinowych, a pomiędzy cylindryczną powierzchnią pierścienia i tuleją cylindrową panują warunki tarcia półsuchego. Pierścienie powinny więc odznaczać się niskim współczynnikiem tarcia, odpornością na ścieranie oraz znaczną wytrzymałością w wysokich temperaturach pracy.
Pierścienie wykonuje się ze specjalnego żeliwa, którego struktura powinna być drobnoziarnista. Ważne jest, aby żeliwo miało wysoki współczynnik przewodności cieplnej, odporności na ścieranie i twardości do 240 HB.
Zużycie pierścieni następuje w wyniku utraty sprężystości, starcia się ich powierzchni zewnętrznej (co powoduje zwiększenie luzu na zamku), zatarcia i pęknięcia, zużycia powierzchni bocznych i powstania nadmiernych luzów w rowkach, powstania plam i wżerów na powierzchniach uszczelniających.
Nowe pierścienie dobiera się tak, aby luzy na zamku i luzy w rowkach były zgodne z wartościami podanymi w instrukcji fabrycznej ciągników marki URSUS.
Przy zakładaniu nowych pierścieni należy zwrócić uwagę na ich układ oraz prawidłowo rozłożone na obwodzie tłoka zamki pierścieni tj. tak, aby zamek każdego pierścienia tłokowego przesunięty był o 180 o względem zamka poprzedniego pierścienia tłokowego.
Jeżeli w pobliżu zamka znajduje się na pierścieniu napis “TOP”, stronę z napisem przy zakładaniu należy skierować ku denku tłoka. Nie wolno zakładać na tłok więcej niż jeden (pierwszy) pierścień chromowany.

Ciągnik

URSUS C-330

URSUS C-360

URSUS C-385

Typ silnika

S-312C

S-4003

Z750L

Luz na zamku

0,35-0,55

0,35-0,55

0,40-0,60

Luz w rowku I pierścienia

0,055-0,100

0,045-0,077

0,070-0,102

Luz w rowku II i III pierścienia

0,040-0,080

0,045-0,077

0,050-0,082

Luz w rowku pierścieni zgarniających

0,035-0,080

0,040-0,072

0,050-0,082