Zespół doradczy ds. pszczelarstwa

W ministerstwie rolnictwa powstanie zespół doradczy do spraw pszczelarstwa , którego celem będzie analiza sytuacji w pszczelarstwie oraz przygotowanie propozycji rozwiązań problemów występujących w tym sektorze.

Jak ustaliliśmy zespół ds. pszczelarstwa będzie zajmował się przede wszystkim  kreowaniem polityki państwa w zakresie pszczelarstwa, podejmował działania zmierzające do uregulowania problemu importu miodu. Ponadto zajmował się będzie również identyfikacją problemów , które wynikają ze stosowania niektórych środków ochrony roślin, analizą  ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, na podstawie której działa Polski Związek Pszczelarski oraz analizą spraw związanych  ze stosowaniem leków weterynaryjnych.

Teraz resort rolnictwa czeka na propozycję środowiska pszczelarskiego dotyczącą osób , które mogłyby uczestniczyć w pracach zespołu.

Źródło: MRiRW