Zerowe cło przewozowe na kukurydzę, sorgo i żyto

W następstwie obniżonej prognozy zbiorów kukurydzy na rok 2020/21, która doprowadziła do wzrostu cen kukurydzy w USA, cło przywozowe na kukurydzę, sorgo i żyto w Unii Europejskiej zostało zniesione.


Zmieniona taryfa, opublikowana 27 sierpnia 2020 r. W Dzienniku Urzędowym UE, jest obliczana na podstawie różnicy między europejską ceną referencyjną a światowym punktem odniesienia dla kukurydzy (tj. amerykańską ceną CIF – koszt, ubezpieczenie i fracht w porcie Rotterdam), zgodnie z regułą zawartą w rozporządzeniu UE 642/2010.

– W ostatnich miesiącach taryfa na kukurydzę, sorgo i żyto była wielokrotnie aktualizowana, począwszy od wzrostu cła przywozowego z 0 euro do 5,27 euro za tonę pod koniec kwietnia z powodu znacznego spadku ceny kukurydzy CIF  i  załamania się popytu na bioetanol w USA. Ostatnia aktualizacja – w dniu 12 sierpnia ustaliła wysokość cła  na 5,48 euro za tonę. Ponownie ze względu na spadającą zarówno cenę kukurydzy w USA, jak i dolara w stosunku do euro – informuje Komisja Europejska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności