Zemsta kół łowieckich na rolnikach?

Podlaska Izba Rolnicza, w piśmie do wojewody podlaskiego, oskarża koła łowieckie o rozgłaszanie nieprawdziwych informacji nt. zakażenia ziaren kukurydzy wirusem ASF. PIR domaga się zdementowania plotek i podjęcia w tej kwestii zdecydowanych działań.

W związku z ostatnimi doniesieniami, jakoby ziarna kukurydzy, którymi skarmiane są dziki, były zarażone wirusem ASF, Podlaska Izba Rolnicza napisała pismo do Wojciecha Dzierzgowskiego, wojewody podlaskiego. Domaga się w nim zdementowania plotek, oskarżając jednocześnie przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego o zemstę na rolnikach za odszkodowania, które ci ostatni dostali za szkody łowieckie. Poniżej przedstawiamy treść pisma, które otrzymał wojewoda podlaski:

„W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami (np. grudniowy Top Agrar, Obiektyw z dnia 2 grudnia), dotyczącymi zanieczyszczenia ziarna kukurydzy wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), jako Podlaska Izba Rolnicza, jesteśmy zbulwersowani wyrażaniem niesprawdzonych opinii przez nieuprawnione osoby.

Przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego w znacznej części odpowiedzialni są za narastające od dłuższego czasu konflikty pomiędzy kołami łowieckimi, a rolnikami. Sposób ignorowania rolników przez koła łowieckie, a ostatnio także wywołanie tematu, jakoby wirus ASF był w ziarnach kukurydzy, jest zemstą kół łowieckich na roszczenia rolników dotyczące odszkodowań za szkody łowieckie.

Wobec zaistniałej sytuacji, zwracamy się do Pana Wojewody o podjęcie, wspólnie                          z Państwowym Inspektoratem Weterynarii, działań informacyjnych o wątpliwych powiązaniach przenoszenia się wirusa ASF z ziarna kukurydzy na dziki w drodze skarmiania.

Rolnictwo w województwie podlaskim w ciągu ostatniego roku doznało szeregu problemów, wynikających z ASF, czy rosyjskiego embarga na import żywności i nie jest potrzebne wywoływanie tematu zastępczego, którym jest „kukurydza z ASF-em”.

Dezinformacja i przekazywanie do mediów niesprawdzonych opinii powoduje nieodwracalne skutki na rynkach sprzedaży produktów rolnych. Dostrzegamy, że wywołany temat już powoduje spadek cen na rynkach skupu kukurydzy oraz może skutkować regionalizacją na rynku wieprzowiny oraz zakazem eksportu podlaskiej wieprzowiny.

Stąd oczekujemy, jako samorząd rolniczy, podjęcia zdecydowanych i natychmiastowych działań ze strony Pana Wojewody.”

Renata Struzik, źródło: PIR