Zdrowie kóz – żywienie i zapobieganie chorobom

Hodowla małych przeżuwaczy to bardzo szybko rosnący segment rynku agro w Polsce. Trouw Nutrition, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców, wraz z warszawską Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych zorganizowało międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniom dotyczącym aspektów zdrowotnych i żywieniowych w hodowli kóz –  „Zdrowie kóz – żywienie i zapobieganie chorobom”.

Wydarzenie to miało miejsce w auli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Hodowcy kóz oraz producenci mleka koziego i przetworów mogli spotkać się i wymienić doświadczeniami oraz podnieść swoje kwalifikacje dzięki wiedzy przekazanej przez światowej klasy specjalistów w dziedzinie hodowli. Partnerem konferencji była firma AdiFeed.

Konferencję otworzyli dr hab. Jarosław Kaba- najbardziej znany w Polsce ekspert hodowli kóz oraz prezes zarządu Trouw Nutrition Polska – Marcin Galiński. Inicjatorem konferencji był specjalista ds. żywienia małych przeżuwaczy z Trouw Nutrition – Mariusz Dobies. Wykłady wygłosili również:  Wim Twisk – specjalista ds. żywienia młodych zwierząt z Trouw Nutrition Sloten ( Holandia), Jose Maria Bello Dronda – ekspert w dziedzinie przeżuwaczy, Nanta (Hiszpania), dr Jean Francois Floquet – Lallemand Animal Nutrition (Francja), prof. dr hab. Emilia Bagnicka z Instytutu Hodowli i Genetyki Zwierząt Polskiej Akademii Nauk oraz  lek. wet. Marcin Mickiewicz (SGGW) i dr inż. Krzysztof Białoń, (AdiFeed).

Źródło: Trouw Nutrition