Zdrowe rośliny są podstawą wszelkiego życia

Zdrowe rośliny są podstawą wszelkiego życia

– Ludzie, w tym również niektórzy decydenci, często nie wiedzą, czym jest zdrowie roślin. Nie zdają sobie również sprawy ze skali strat i potencjału, jaki moglibyśmy uzyskać, gdybyśmy zadbali o zdrowie roślin – podkreślił Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, podczas 59. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Tematem przewodnim 59. sesji, która odbyła się w dniach 12 – 14 lutego w Poznaniu były nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin.

Co roku około 40 procent światowych plonów ulega zniszczeniu przez organizmy szkodliwe dla roślin. Straty powodowane przez agrofagi wynoszą 220 miliardów dolarów rocznie;
w tym szkodniki inwazyjne przynoszą szkody w wysokości około 70 miliardów dolarów.
W Polsce straty te szacuje się na 27 mld zł rocznie.

Jak zaznaczył Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wpływ zdrowia roślin na środowisko, klimat, walory krajobrazu i bioróżnorodność jest znaczący, a skutki braku świadomości na temat zdrowia roślin są ogromne.

Przedstawiciele narodowych organizacji ochrony roślin na całym świecie pragną zmienić ten stan świadomości. Ta myśl dojrzała na forum międzynarodowym i zaowocowała ogłoszeniem przez ONZ roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, a także opracowaniem przez Komisję Europejską strategii Plant Health Awareness Raising oraz powołaniem grupy roboczej.

– Zdrowe rośliny są podstawą wszelkiego życia, funkcjonowania ekosystemu
i bezpieczeństwa żywności. Szkodniki i choroby roślin powodują straty w uprawach, zmniejszając dostępność żywności i zwiększając jej koszt. Zapewnienie zdrowia roślin przyczynia się do ochrony środowiska, lasów i bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi dla roślin. Jest to również ważny element przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i wsparcie wysiłków zmierzających do wyeliminowania głodu, niedożywienia i ubóstwa na świecie. Dlatego warto popularyzować temat zdrowia roślin – powiedział Andrzej Chodkowski.

Mówiąc o wpływie zdrowia roślin na gospodarkę, rolnictwo i środowisko szef PIORiN zwrócił uwagę, że budowanie świadomości społecznej pomoże wyzwolić ukryty potencjał produkcyjny, podnosi jakość uprawianych przez rolników roślin oraz odpowiada na oczekiwania konsumentów.

W związku z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin w Polsce i na całym świecie planowane są działania informacyjno-promocyjne, które pomogą podnosić świadomość nt. zdrowia roślin pośród społeczeństwa. Przewidywane są obchody zarówno międzynarodowe, jak i lokalne.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa od początku wspiera ideę Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin i będzie współorganizować wydarzenia związane
z jego obchodami. Planowane jest między innymi zorganizowanie ,,Festiwalu Zdrowia Roślin’’, „Dni Otwartych” w jednostkach PIORiN, konkursu na temat zdrowia roślin oraz stoisk promocyjnych na targach i wystawach o zasięgu krajowym i regionalnym.

Podsumowując swoje wystąpienie Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprosił do współpracy przy organizacji wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Źródło: PIORiN