Zdobądź indeks przed rekrutacją

Maturzyści, którzy czują się mocni z przedmiotów maturalnych mogą zdobyć indeks Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już za trzy tygodnie, czyli przed rozpoczęciem rekrutacji na studia. Jak tego dokonać? Należy wystartować w konkursie Start po indeks” i zająć w nim jedno z 3. pierwszych miejsc.”

Konkurs Start po indeks” jest organizowany przez uczelnię w trakcie Dni SGGW, które w tym roku odbędą się 18 i 19 maja. Konkurs prowadzony jest z sześciu przedmiotów: biologii, chemii, matematyki, geografii, historia oraz fizyki. 19 maja br. uczestnicy konkursu napiszą test z ww. przedmiotów. Uczelnia rozda tego dnia 18 indeksów. Otrzymają je pierwsze trzy osoby z każdego przedmiotu, które najlepiej rozwiążą testy. Maturzyści będą rozwiązywać testy w formie elektronicznej.
Do konkursu mogą przystąpić tylko uczniowie klas maturalnych. Zakres pytań konkursowych obejmuje profil rozszerzony programu szkoły średniej z danego przedmiotu. W konkursie może wystartować po 100 osób z danego przedmiotu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie “Start po Indeks” jest internetowe zgłoszenie wyłącznie na stronie http://startpoindeks.sggw.pl w terminie do 8 maja 2012 r. do godz. 15.00. Rejestracja chętnych do udziału w konkursie rozpoczęła się 11.04 br. Jest jeszcze dużo wolnych miejsc.
Lista uczestników zgłoszonych do konkursu tworzy się automatycznie (on-line) i jest publikowana na stronie internetowej startpoindeks.sggw.pl. Uczestnicy po zarejestrowaniu się w systemie powinni w dniu rejestracji sprawdzić swoje nazwisko na liście zgłoszonych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej http://startpoindeks.sggw.pl.

Dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW