Zdecydowane działania są konieczne

W ocenie  samorządu rolniczego przedstawione w projekcie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus i uzgodnione z Komisją Europejską ułatwienia w zakresie badań fitosanitarnych, plombowania transportów oraz sposobów utylizacji ziemniaków porażonych są  korzystne dla rolników eksportujących ziemniaki do państw Unii Europejskiej.

Jednak zdaniem  izb rolniczych , konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu uwolnienia polskich rolników od obowiązku dodatkowych procedur fitosanitarnych przy wysyłkach ziemniaków do krajów UE i krajów trzecich poprzez stosowanie w pełni zdrowego materiału sadzeniakowego. Stosowanie kwalifikowanego materiału sadzeniakowego to 99% pewności uzyskania plonu wolnego od Cms.

Dlatego też samorząd rolniczy wnioskuje o wprowadzenie obowiązku stosowania do obsadzania plantacji ziemniaka kwalifikowanych ziemniaków sadzeniaków lub ziemniaków przebadanych przez PIORiN pod kątem organizmów kwarantannowych. Jednocześnie też o umożliwienie sadzenia ziemniaków do 1 ha bez badań jedynie na potrzeby własne (konsumpcja i pasza), bez możliwości wprowadzania na rynek do obrotu towarowego.

Zdaniem izb należy rozważyć możliwość zwiększenia dopłaty w przypadku producentów, którzy wykażą, że używają materiału roślinnego wolnego od patogenów. Być może warto zastanowić się nad połączeniem dopłat bezpośrednich z dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Istotnym wsparciem jak podkreśla Krajowa Rada Izb Rolniczych  byłoby również dofinansowanie badań zlecanych przez rolników PIORiN np. w 50% . Pozostaje tu do ustalenia  jak zaznacza KRIR kwestia z jakich funduszy można by uzyskać wsparcie.

Źródło: KRIR