Zdaniem KRIR – więcej na paliwo rolnicze

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podwyższenie w 2017 roku  stawki do 1,20 zł za litr zużytego oleju napędowego. Zdaniem samorządu rolniczego pozostawienie wysokości stawki na tegorocznym poziomie nie poprawi opłacalności produkcji rolnej, która i tak jest już ciężka z powodu spadku cen mleka, ASF, czy rosyjskiego embargo. KRIR  domaga się również   podniesienia limitu zużycia na hektar użytków rolnych do poziomu 120 litrów/ha, przynajmniej dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta o odpowiedniej obsadzie SD/ha, szczególnie hodowców bydła mlecznego.

Dodatkowo samorząd rolniczy wnioskuje o przedłużenie okresu składania wniosków od początku sierpnia do końca września. Sierpień jest okresem najbardziej intensywnych prac w rolnictwie – w tym czasie żniwa i siewy rzepaku pochłaniają czas rolników. Z kolei urzędnicy w tym czasie mają okres urlopowy i często pracownicy prowadzący sprawy akcyzy są na urlopach. Problem ten był już przez nas zgłaszany wcześniej, ale niestety bez pozytywnego rezultatu – informuje KRIR.

Skierowany obecnie do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 roku przewiduje  stawkę zwrotu akcyzy za zakupione prze rolników paliwo na poziomie 1 zł/1 litr.

Źródło: KRIR