Zbyt rygorystyczne przepisy

Zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka uważa, że nowe przepisy dotyczące stosowania nawozów naturalnych i mineralnych są zbyt rygorystyczne. Dlatego wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę tych przepisów, w tym rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Zdaniem PFHBiPM dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka nie do zastosowania są przepisy mówiące o skróceniu terminów stosowania naturalnych nawozów płynnych i stałych. Dyskryminują naszych rolników w porównaniu z ich odpowiednikami z wielu krajów Unii Europejskiej.

PFHBiPM uważa, że dotychczasowy termin stosowania ww. nawozów (do końca listopada) był odpowiedni. Zdaniem Federacji „Program azotanowy” nie może wiązać rąk producentom rolnym w podejmowaniu decyzji produkcyjnych i ograniczać ich możliwości biznesowych.

Członkowie zarządu PFHBiPM uważają, że najlepszą zasadą dotyczącą stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych byłaby zasada określająca, że „nawożenia nie prowadzi się na zamarzniętą glebę”.

Źródło: PFHBiPM