Zbyt obfite i długotrwałe opady deszczu na Pomorzu

Pomorska Izba Rolnicza skierowała do ministra rolnictwa pismo, w którym zwraca uwagę na trudną sytuację pomorskich rolników spowodowaną zbyt obfitymi i długotrwałymi opadami deszczu.

Jak zaznacza PIR, w wielu przypadkach rolnicy nie zebrali roślin okopowych, nie posiali zbóż ozimych, a zasiewy, które udało się przeprowadzić, w obecnej chwili w większości są podtopione i na wiosnę będą wymagały ponownego przesiania.

– W wielu gminach na terenie województwa pomorskiego dokonano już ponownie przesiań ozimych zbóż i rzepaku, jednak nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Wskutek przytoczonych faktów sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych uległa znacznemu pogorszeniu i w związku z powyższym sygnalizujemy, iż może nastąpić sytuacja, w której rolnicy będą oczekiwać dodatkowego wsparcia ze strony budżetu państwa – mówi Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej .

Źródło: PIR