Zbyt mały poziom dopłat do roślin białkowych?

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wyrażą obawy o przyszłość upraw roślin białkowych w Polsce.

Zrzeszenie  zwraca uwagę na brak opłacalności i konkurencyjności względem innych upraw wywołane drastycznym zmniejszeniem dopłaty do uprawy roślin białkowych w 2015 r.

– Decyzja rolników w Polsce o przystąpieniu do uprawy roślin wysokobiałkowych w znacznej mierze opierała się na deklaracji wsparcia produkcji w postaci dopłaty do uprawy roślin wysokobiałkowych na poziomie ponad 1300,00 zł/ha. Niedoszacowanie powierzchni upraw białkowych, mimo górnego pułapu 75 ha na gospodarstwo, przy stałej kopercie płatności spowodowało spadek płatności do poziomu 422 zł/ha, czyli o blisko 70%! – napisali w swoim apelu przedstawiciele KZPRiRB.

Zdaniem zrzeszenia brak gwarancji minimalnego poziomu dopłat może zniechęcić rolników do uprawy roślin strączkowych. Tym samym stawia pod znakiem zapytania sukces programu budowy polskich źródeł białka roślinnego.

– Uważamy, że szansą na stabilizacje poziomu upraw roślin białkowych zwłaszcza w początkowym okresie jest pewne i gwarantowane wsparcie w postaci dopłat. Pozwoli to na ustabilizowanie podaży roślin białkowych na poziomie atrakcyjnym dla producentów pasz – apeluje KZPRiRB.

Zrzeszenie proponuje rozważenie możliwość zwiększenia dopłat do uprawy roślin białkowych w roku 2015. Według zrzeszenia na rok 2016 dopłaty do roślin strączkowych powinny być na gwarantowanym poziomie nie mniej niż 1000 zł/ha niezależnie od ogólnej powierzchni tych upraw.