Zbyt krótki termin

Samorząd rolniczy uważa, że ustalony termin naboru wniosków na otrzymanie wsparcia przez producentów rolnych, których uprawy ucierpiały z powodu tegorocznej suszy może być zbyt krótki.

Rolnicy do 31 października 2019 roku mogą nie zdążyć złożyć w biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o pomoc suszową. Dlatego izby postulują o jego wydłużenie.

Jak uzasadnia Krajowa Rada Izb Rolniczych, konieczne jest to miedzy innymi ze względu na fakt, że wiele komisji szacujących straty nie skończyło swoich prac.

Do KRIR docierają także sygnały od rolników, że protokoły podlegają dość długiemu procesowi weryfikacji w Urzędach Wojewódzkich, co wydłuża całą procedurę ubiegania się rolników o pomoc finansową.

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz