Zbyt krótki termin składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego

Samorząd rolniczy uważa, że jest zbyt krótki termin składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego przedstawiony w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych zaproponowany termin przyjmowania wniosków, tj. od 25 maja do 25 czerwca, jest zbyt krótki. W związku z czym samorząd rolniczy proponuje, aby rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego od 15 kwietnia.

– Projektowane skrócenie czasu z sześciu do jednego miesiąca jest zbyt radykalną zmianą. Przyjęcie terminu 15 kwietnia w sposób znaczący ułatwi pracownikom ARiMR bieżącą obsługę wnioskodawców, a samym rolnikom umożliwi składanie wniosków bezpośrednio po zakończeniu wiosennych siewów, które w większości przypadków przypadają na okres marzec/kwiecień – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd