Zbyt dużo biurokracji

Grupa Pracodawców Profesjonalnych Organizacji Rolniczych w UE (Geopa-Copa) wysłała list do Komisji Europejskiej, w którym wzywa do poprawy przepisów  dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników sezonowych w całej UE.

Obecne zasady przewidują, że pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne każdego pracownika sezonowego w swoim kraju zamieszkania, który zwykle jest krajem pochodzenia pracowników. Zdaniem Geopa – Copa  stwarza to problemy pracodawcom, którzy zmagają się z nadmierną biurokracją. Dlatego Grupa Pracodawców Profesjonalnych Organizacji Rolniczych w UE i związki zawodowe (EFFAT) dążą do rozpoczęcia debaty nad poprawą tych zasad.

– Stosowanie obecnych przepisów nie jest możliwe w przypadku pracodawców z międzynarodowymi pracownikami sezonowymi ze względu na ogromne obciążenie administracyjne, jakie to powoduje. Rolnicy chcą przestrzegać zasad, ale zasady muszą być wykonalne – mówi Chris Botterman, prezes Geopa-Copa.

Źródło: Geopa – Copa