Zbożowe prognozy

W dniu 15 listopada francuska firma analityczna Tallage przedstawiła kolejna edycje miesięcznego raportu Strategie Grains. W stosunku do poprzedniego raportu zwiększyła ona szacunki zbiorów zbóż w UE w bieżącym sezonie o 1,3 mln t do 270,8 mln t. To jednak wciąż o 4,9% mniej niż w poprzednim sezonie, kiedy szacowane zbiory wyniosły 284,8 mln t.

Jeśli oczekiwane zbiory będą zbliżone do obecnych szacunków, będzie to oznaczało najniższy ich poziom od sezonu 2007/08. Oznacza to również, że spadek produkcji zbóż w UE będzie porównywalny lub minimalnie większy niż przeciętnie na świecie, gdyż wg prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej spadek światowej produkcji zbóż (bez ryżu) wyniesie 4,7%.

Zdecydowanie największy spadek produkcji w bieżącym roku dotyczy kukurydzy. Unijne zbiory tego zboża mają wynieść jedynie 53,6 mln, czyli będą o 19% niższe niż przed rokiem. Będzie to rezultatem bardzo dużego spadku plonów w stosunku do ubiegłego sezonu, głównie za sprawą suszy w południowo-wschodniej części UE.

Niższa niż przed rokiem ma być również produkcja pszenicy. Zbiory szacowane są obecnie na 122,7 mln t wobec 128,7 mln t przed rokiem, co oznacza spadek o 5%. Niższe zbiory pszenicy są konsekwencją zarówno mniejszej powierzchni upraw, jak i mniejszych przeciętnych plonów. Te z kolei wynikały ze strat mrozowych, suszy w południowej Europie i nadmiernych opadów w Wielkiej Brytanii i Skandynawii. W sumie w bieżącym roku plony obniżyły się w 16 na 27 krajów UE.

Według Tallage produkcja pszenicy w Polsce wyniosła 8,4 mln t i była o 10,1% niższa niż w ubiegłym sezonie. Bardzo znacząco wzrosła za to prognozowana produkcja kukurydzy. Zbiory mają wynieść aż 3,58 mln t, tj. będą o 50% wyższe niż przed rokiem. Jednak, jak podkreślają autorzy, w momencie pisania raportu kukurydza z 20% całkowitej powierzchni zasiewów nie była jeszcze zebrana. Dużo wyższe mają być również zbiory jęczmienia – 4,06 mln t wobec 3,33 mln t przed rokiem (+22%). Łącznie produkcja zbóż w naszym kraju ma w bieżącym roku wzrosnąć o 3,6% i wynieść 27,6 mln t.

W bieżącym raporcie przedstawiono także po raz pierwszy prognozę powierzchni zasiewów pod zbiory w sezonie 2013/14. Oczekiwana jest większa powierzchnia zasiewów zbóż , szczególnie pszenicy, której areał ma wzrosnąć o 0,8 mln ha (3,5%) do 23,6 mln ha, natomiast areał upraw jęczmienia ma się obniżyć o 0,3 mln ha do 12,1 mln ha. Nieznacznie niższa ma być powierzchnia upraw kukurydzy (9,1 wobec 9,2 mln ha).
Źródło: Analizy BGŻ