Zbożowe notowania – niewielki wzrost cen

W połowie listopada 2018 r. na rynku krajowym odnotowano niewielki wzrost cen zbóż podstawowych i kukurydzy.

W dniach 12–18.11.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 832 zł/t wobec 830 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 2% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 23% wyższa niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne uzyskiwano 718 zł/t, o 0,5% więcej niż tydzień wcześniej i o 2% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 24% droższe.

Jęczmień paszowy kupowano przeciętnie po 794 zł/t, o 1% taniej niż przed tygodniem, ale o 2% drożej niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była jednak o 26% wyższa niż w porównywalnym okresie 2017 r.

Przeciętna cena kukurydzy ukształtowała się na poziomie 715 zł/t wobec 712 zł/t tydzień wcześniej. Kukurydza była o 1% tańsza niż przed miesiącem, ale o 16% droższa niż rok wcześniej.

Źródło: KOWR