Zboże tanieje

Na rynku krajowym w ostatnim tygodniu marca 2018 r. ceny większości monitorowanych zbóż uległy obniżeniu.

W dniach 26.03 – 1.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pszenicę konsumpcyjną skupowano średnio po 670 zł/t, o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była również o 2% niższa niż miesiąc wcześniej i niż przed rokiem.

– Za żyto konsumpcyjne przeciętnie w kraju uzyskiwano 565 zł/t, o 1% mniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku żyto podrożało o 4,5%.

Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 672 zł/t wobec 673 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 1% droższe niż miesiąc wcześniej i o 11% droższe niż w porównywalnym okresie 2017 r. Za kukurydzę w Polsce przeciętnie płacono640 zł/t, o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 1% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 5% niższa niż przed rokiem – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: KOWR