Zboże nadal tanieje

Nadal nie mamy dobrych wieści dla producentów zbóż. Z tygodnia na tydzień spadają ceny oferowane za zboże w skupach. W ostatnim tygodniu lutego w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie uzyskiwano 840 zł/t, o 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 2% mniej niż przed miesiącem.

Jak podaje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa cena tego ziarna była jednak o 25% wyższa niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 723 zł/t, o blisko 1% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 1,5% mniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 26% droższe.

Natomiast średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 845 zł/t. Cena ta była o 1,5% wyższa niż tydzień wcześniej i o 4% wyższa niż w poprzednim miesiącu. Jednocześnie zboże to było o 27% droższe niż przed rokiem.

Za kukurydzę, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono 739 zł/t. Cena tego ziarna była o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 18% wyższa niż przed rokiem.

Źródło: KOWR