Zboże nadal tanieje

Nie mamy dobrych wieści dla producentów zbóż. Na rynku krajowym na przełomie lutego i marca 2019 r. ceny zbóż konsumpcyjnych uległy dalszemu obniżeniu.

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 25.02 – 3.03.2019 r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie uzyskiwano 835 zł/t, o 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 3% mniej niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była jednak o 22,5% wyższa niż przed rokiem.

Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 717 zł/t. Cena ta była o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu i o 2% niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 25% droższe niż przed rokiem.

Za jęczmień paszowy średnio w kraju uzyskiwano 818 zł/t, o 3% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 1% mniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 23% droższe.

Za kukurydzę płacono 736 zł/t, o 0,5% mniej niż tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była o 1% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 16% wyższa niż przed rokiem.

Dlatego też mniej rolników widać teraz w skupach. Ci, co nie mają kłopotów z przechowywaniem ziarna postanowili zostawić zboże w swoich spichlerzach i poczekać na lepszą cenę.

Źródło: KOWR