Zboża podrożały

Są już najnowsze dane dotyczące listopadowych cen produktów rolnych w Polsce.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie br. odnotowano wzrost cen wszystkich gatunków zbóż (w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku).

Największe zwyżki cen odnotowano w przypadku kukurydzy, bo aż o 1/3. Jest to zapewne efekt o wiele mniejszej podaży tego surowca z uwagi na to, że jej plony najbardziej ucierpiały w wyniku suszy, jaka miała miejsce w Polsce w miesiącach letnich.

W listopadzie podrożało również mięso wołowe. Spadek odnotowano natomiast w przypadku cen skupu żywca wieprzowego i drobiu. Ceny skupu mleka również były o wiele niższe (-9,1% r/r).

Pomimo że w ostatnich miesiącach mleko stopniowo drożało, był to tylko sezonowy trend, który w najbliższym czasie ma ulec odwróceniu. Biorąc pod uwagę sytuację popytowo-podażową na globalnym rynku mleka, eksperci prognozują trwały wzrost jego ceny najwcześniej dopiero w drugiej połowie 2016 r.

Renata Struzik, źródło: Credit Agricole