Zboża na zapasy interwencyjne

Agencja Rynku Rolnego informuje, że odnotowała zainteresowanie sprzedażą zbóż na zapasy interwencyjne Agencji. Aktualnie Agencji zaoferowano do sprzedaży 650 t jęczmienia, a w najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych ofert na zakup zbóż na zapasy inte

Agencja przypomina, że oferty sprzedaży zbóż na zapasy interwencyjne można składać do 31 maja 2009 r., z możliwością realizacji dostaw do 31 lipca br.

W przypadku kukurydzy II etap składania ofert rozpoczyna się od końca stycznia br., jeśli określony przez UE limit na poziomie 700 tys. ton nie zostanie wyczerpany w wyniku ofert złożonych w I etapie tj. do 31.12.2008 roku.

Cena interwencyjna dla wszystkich zbóż objętych interwencyjnym zakupem (pszenica, jęczmień i kukurydza) jest jednakowa i wynosi 101,31 euro/t.

Cena ta – począwszy od listopada ub. r. do maja 2009 r. – zwiększana będzie o miesięczny dodatek, w każdym następnym miesiącu wyższy o 0,46 euro/t. Miesięczne dodatki wyniosą:- 1,38 euro/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w styczniu
– 1,84 euro/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w lutym
– 2,30 euro/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w marcu
– 2,76 euro/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w kwietniu
– 3,22 euro/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w maju
– 3,22 euro/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w czerwcu i lipcu.

Kurs przeliczeniowy należności za zboże wyrażonej w PLN, zależy od miesiąca złożenia oferty. Dla ofert złożonych w danym miesiącu, kursem przeliczeniowym będzie ostatni kurs wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta.Dla przykładu, do wyliczenia należności za zboże zaoferowane w styczniu br. zastosowany będzie kurs z dnia 31 grudnia 2008 r., wynoszący 4,1535 PLN/euro.

Wykaz magazynów interwencyjnych, do których kierowane będą dostawy, dostępny jest na stronie internetowej ARR. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany, w miarę podpisywania nowych umów na przechowywanie zbóż.

Szczegółowe informacje dotyczące interwencyjnego zakupu zbóż można uzyskać pod numerami telefonów w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661- 72- 72, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

EG za ARR