Zboża droższe niż przed rokiem

Obraz po żniwach

Pszenica konsumpcyjna w Polsce w 2 tygodniu sierpnia kosztowała 152 euro/ tonę. Średnia cena  pszenicy w tym okresie w UE wynosiła 159 euro za tonę (pszenica tańsza była tylko na Łotwie, Słowacji i w Chorwacji).

Cena kukurydzy w  Polsce w 2 tygodniu sierpnia  wynosiła 172 euro za tonę i była wyższa od średniej ceny kukurydzy w UE (166 euro/tonę).

W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie rosnące dostawy zbóż z tegorocznych zbiorów przyczyniają się do spadku cen. Ceny zakupu zbóż utrzymują się jednak na poziomie znacznie wyższym niż przed rokiem.

Według notowania na 20.08.2017 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem MRiRW: za pszenicę konsumpcyjną płaciły średnio 638 zł/t – mniej o 1,6% niż w zeszłym tygodniu, o 3,6% więcej niż przed rokiem, za żyto konsumpcyjne – 541 zł/t – o mniej niż 1% niż w zeszłym tygodniu, o 11,2 % więcej niż przed rokiem.

Źródło: MR i RW