Zboża: Ceny stoją w miejscu

Z monitoringu cen zbóż paszowych Sparks’a na dzień 27 stycznia br. wynika, iż zakłady paszowe nie dokonują znaczących zmian w swoich cennikach. Ceny skupu pszenicy paszowej oscylują w granicach 480-500 zł/t.

Za ziarno kukurydzy zakłady oferują od 480 zł/t do 540 zł/t. Ceny jęczmienia paszowego utrzymują się w przedziale od 370 zł/t do 410 zł/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Również na giełdzie Rolpetrol notowania cen zbóż pozostają na stabilnym poziomie. Na dzień 29 stycznia br. oferty sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej kształtowały się w granicach 500-510 zł/t (ceny loco magazyn sprzedającego) (520 zł/t z dostawą), a kukurydzy paszowej wahały się od 510 zł/t do 520 zł/t (540 zł/t z dostawą).