Zboża będzie mniej, ale wciąż sporo

Według GUS, tegoroczne zbiory zbóż podstawowych, rzepaku i rzepiku będą mniejsze niż w ubiegłym roku, ale wciąż na dość wysokim i stabilnym poziomie.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, tegoroczna produkcja zbóż podstawowych w Polsce została oszacowana w przedziale od 25,9 mln ton do 26,6 mln ton, tj. o od 3% do 5% mniej w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem (w ujęciu ilościowym o od 0,8 do 1,4 mln ton mniej niż w 2014 r.). Są to dane szacunkowe z końca lipca 2015 roku.

Powierzchnia upraw zbożowych w Polsce w bieżącym roku (zbóż podstawowych wraz z mieszankami zbożowymi) została oszacowana na około 7,2 mln ha, w tym pszenicy – 2,4 mln ha. Rolnicy preferowali siew odmian ozimych (60,6%). Średnie plony zbóż podstawowych mieszczą się w przedziale od 3,62 do 3,7 ton z ha, tj. o 11,3% – 9,3% mniej niż rok wcześniej, przy czym plony zbóż ozimych są wyższe niż jarych i wstępnie zostały oszacowane na od 3,97 do 4,07 t/ha (tj. o od 7,7% do 10% mniej niż przed rokiem).
Zbiory zbóż ozimych zostały oszacowane na od 17,3 do 17,7 mln ton, w tym pszenicy – od 9,1 mln ton do 9,3 mln ton. Produkcja żyta jest oceniana na od 3 mln ton do 3,1 mln ton, jęczmienia ozimego – od 0,9 mln ton do 1 mln ton, a pszenżyta – od 3,9 mln ton do 4 mln ton.
W przypadku zbóż jarych produkcja mieści się w przedziale od 8,7 do 8,9 mln ton, w tym pszenicy jarej – ok. 1,5 mln ton, jęczmienia jarego – 2,4 – 2,5 mln ton, owsa – 1,3 – 1,4 mln ton i pszenżyta – ok. 0,5 mln ton.
Rzepaku i rzepiku ma być 2,6 mln ton, tj. o 21% mniej niż w ubiegłym sezonie.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA