Zboża będą tanieć

Światowe ceny zbóż w tym roku mają kontynuować dalszy łagodny trend spadkowy.

W bieżącym sezonie 2015/2016 światowa produkcja zbóż zmniejszy się nieznacznie i wyniesie 2002 mln t wobec 2039 mln t w poprzednim sezonie. Takie dane wynikają z prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) sprzed miesiąca.
Mniejsza produkcja to efekt przede wszystkim słabszych zbiorów kukurydzy. Pszenica z kolei odnotuje wzrost produkcji. Przy tym, konsumpcja zbóż delikatnie spadnie do 1986 mln t wobec 2002 mln t w sezonie 2014/2015. Te czynniki sprawią, że światowe zapasy zbóż na koniec sezonu 2015/2016 zwiększą się do 465 mln t wobec 449 mln t w sezonie 2014/2015.
Według Głównego Urzędu Statystycznego, cena skupu pszenicy wyniosła w styczniu 66,87 zł/dt. Jeste więc ona nizsza w porównaniu do poprzedniego roku o prawie 6%. Kukurydza kosztowała 66,60 zł/dt, co daje 21,5% wzrost cen – takie zwyżki to efekt ubiegłorocznej suszy w Polsce.
Eksperci prognozują, że utrzymujący się wzrost zapasów na globalnym rynku zbóż będzie oddziaływał w kierunku dalszego łagodnego spadku ich cen. Po uwzględnieniu zjawiska sezonowości, cena pszenicy w Polsce wyniesie 64 zł/dt na koniec I kw. br., II kw. 62 zł/dt, III kw. 60 zł/dt, IV kw. 66 zl/dt. Z kolei cena kukurydzy ukształtuje się na poziomie 65 zł/dt na koniec I kw. br., II kw. 64 zł/dt, III kw., 59 zł/dt oraz 55 zł/dt na koniec IV kw.
Źródło: Credit Agricole