Zbóż nie zabraknie

Ostatni raport FAO potwierdza prognozy rekordowych zbiorów zbóż na świecie w bieżącym sezonie. Światowa produkcja zbożowa została oszacowana na 2323 mln ton, nieznacznie tylko poniżej październikowych prognoz. Oznacza to 3,5% wzrost globalnej produkcji zbóż w stosunku do ubiegłego sezonu.

FAO ocenia, że taki poziom zbiorów powinien być wystarczający do pokrycia zwiększonego zużycia i pozwolić na umiarkowane odbudowywanie światowych zapasów.
W bieżącym sezonie odnotowano przede wszystkim znaczny wzrost produkcji pszenicy – o 6,5% w skali świata, nieznacznie obniżono natomiast prognozę zbiorów kukurydzy, ze względu na negatywne korekty dokonane dla USA i pogorszenie prognoz zbiorów ryżu w Indonezji.
FAO przewiduje wzrost zużycia zbóż – o 1,8% w stosunku do poprzedniego sezonu – do 2310 mln ton. Należy podkreślić przy tym znaczący (8%) wzrost zużycia pszenicy na pasze ze względu na konkurencyjność cenową w porównaniu do kukurydzy.
Zapasy końcowe zbóż zostały podniesione o blisko 5 mln ton do 511 mln ton. Oznacza to wzrost zapasów zbożowych na koniec sezonu 2011/’12 o 10 mln ton w porównaniu z poprzednim sezonem.
Wysokie ceny utrzymujące się dla pszenicy powinny być wystarczającą zachęta dla rolników do nie ograniczania zasiewów tego gatunku, a nawet zwiększania areału. Kluczowi dostawcy z rejonu Morza Czarnego, w miarę możliwości pogodowych, będą się starali powtórzyć tegoroczny wynik. Zachętą będą atrakcyjne ceny i wysoki popyt po załamaniu produkcji w sezonie 2009/’10. Póki co warunki pogodowe w Rosji są sprzyjające, pewnych problemów doświadcza natomiast Ukraina.
W przypadku UE przewidywany jest raczej areał produkcji pszenicy w zbliżonej wysokości co sezon wcześniej, ze względu na znaczną konkurencyjność cenową ze strony innych upraw.