Zbiory zbóż na świecie

Według ostatnich szacunków FAO, zbiory zbóż na świecie w 2007 r. wyniosły 2,101 mld ton, czyli były o 4,6% większe niż rok wcześniej. Jednocześnie rosnące spożycie zbóż, zużycie ich na pasze i biopaliwa powoduje wzrost ich cen i niedobór w niektórych częściach świata. N


Zbiory pszenicy szacuje się na 602,2 mln ton (o 1,3% więcej niż rok wcześniej). Zużycie zbóż wyniesie 2,103 mld ton (o 2% więcej niż rok wcześniej). Spowoduje to, że światowe zapasy zbóż w 2008 r. wyniosą 420 mln ton, czyli zmniejszą się o 2%. Ocenia się, że areał uprawy pszenicy w 2008 r. zwiększy się znacznie (w USA – o 3,5-4%, w Kanadzie – o 10%, w Unii Europejskiej – o 6%, w Rosji – o 5%, na Ukrainie – o 9%).

(Agra Europe 2007, nr 2289, s. M/1)
W.M.

N