Zbiory zbóż na świecie będą mniejsze

Szacuje się, że zbiory zbóż na świecie w 2009/10 r. wyniosą 650 mln ton. Będzie to ilość o 37 mln ton mniejsza niż w czasie rekordowo wysokich zbiorów w 2008 r., ale większa od średniej. N


Niskie ceny i wysokie koszty produkcji wpływają na ograniczenie powierzchni uprawy pszenicy głównie w USA, Unii Europejskiej, Rosji, Chinach i na Ukrainie. Zapotrzebowanie na zboża paszowe rośnie o 5,4% rocznie, a na zboża chlebowe – o 1,3-1,5%.

(Agra Europe 2009, nr 2347, s. M/1) W.M.
foto: Wrp.pl