Zbiory płodów rolnych ogrodniczych w 2014 roku

Są już oficjalne szacunku GUS dotyczące zbiorów zbóż, ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w Polsce w 2014 roku. Wynika z nich, że większość produkcji zwiększyła się. Większość, ponieważ spadki odnotowano w…

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy „Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 roku”. Wynika z niego, że w ubiegłym roku wzrosły zbiory ziemniaków o 8% w stosunku do poprzedniego roku i o 22% w porównaniu do lat 2006-2010. Plony z 1 ha wyniosły w 2014 roku 27,8 ton wobec 21,1 ton w roku 2013 i 18,8 ton w latach 2006-2010.

W przypadku zbiorów warzyw gruntowych wzrost zbiorów był jeszcze większy, bo o ok. 15% w porównaniu do 2013 roku, owoców z drzew o ok. 3%, a zbiory owoców z krzewów w ubiegłym roku zmniejszyły o ponad 6% w stosunku do roku poprzedniego.

GUS podał również szacunki ubiegłorocznej produkcji zbóż w Polsce. Zostały one oszacowane na 31,9 mln ton, tj. o 12,3% powyżej wyniku z 2013 r. Szacowane zbiory zbóż podstawowych wyniosły 27,3 mln ton, czyli o 12,6% więcej niż przed rokiem i o 9,6% ponad średnią wysokość produkcji z okresu ostatnich pięciu lat. I tak w porównaniu do 2013 roku, zbiory pszenicy ozimej wzrosły o ponad o 1,7 mln ton (+20%), a jarej o 0,4 mln ton, czyli o ponad 25%. W przypadku jęczmienia wzrosty zbiorów były trochę mniejsze: ozimego o 16%, a jarego o 9%. Większa była również produkcja pszenżyta (ozimego +16%, jarego +43%) i owsa (+22,6%). Mieszanek zbożowych zebrano 2,9 mln ton, w tym zboża jare stanowiły ok. 2,5 mln ton, a ozime – ponad 0,4 mln ton. Spadek produkcji odnotowano tylko w przypadku żyta, o 17% w stosunku do 2013 roku, do 2,8 mln ton.

Przy tych statystykach nie sposób pominąć kukurydzy, która święci coraz większe triumfy w naszym kraju – produkcja tego surowca wzrosła o ponad 10%, do 4,5 mln ton.

W 2014 r. powierzchnia uprawna i zbiory rzepaku zwiększyły się. W porównaniu do poprzedniego roku, plony były wyższe o 18% i średnio osiągnęły wysoki poziom 3,43 t/ha. Nie ma się co dziwić, poprzednią zimę rzepak przezimował bardzo dobrze, a od wiosny do zbiorów wilgotność gleby sprzyjała wegetacji. Z kolei w tym sezonie, GUS ocenia zimowe zasiewy rzepaku pod zbiory na 831 tys. hektarów, czyli mniej niż zakłada IERiGŻ (840-860 tys. ha).

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA