Zbiory jabłek w Unii Europejskiej

Szacuje się, że zbiory jabłek w Unii Europejskiej w bieżącym roku wyniosą nieco mniej niż 10 mln ton, czyli będą o 10% mniejsze niż rok wcześniej. W 15 dawnych krajach Unii nastąpi lekki spadek produkcji w porównaniu z 2007 r. W Niemczech spadek ten osiągnie 10-15%. N


Zbiory wyniosą 910-950 tys. ton. w Holandii oczekuje się, że zbiory będą o 3% mniejsze niż przed rokiem. Jakość owoców będzie dobra. Natomiast w Wielkiej Brytanii zbiory najprawdopodobniej zwiększą się o 10-15%. Wzrosną zbiory odmiany Bramley, a spadną Cox. We Francji zbiory jabłek zmniejszą się o 10%. Zbiory najczęściej dotychczas uprawianych odmian, czyli Golden Delicious i Gala, zmniejszą się odpowiednio o 15-20% i 10-15%. Natomiast zbiory nowych odmian wzrosną o 5%. We Włoszech zbiory jabłek zmniejszą się o 10%. Spadku zbiorów oczekuje się również w Austrii. Zbiory w Polsce szacuje się na 2-2,4 mln ton, na Węgrzech – 500 tys. ton, a w Czechach 140-150 tys. ton, co jest ilością wyższą niż w ubiegłym roku, ale zbliżoną do średniej wieloletniej.

(Agra Europe 2008, nr 2320, s. M/5)
W.M.