Zbiór soi w gospodarstwie w Laskach

Zbiór soi w gospodarstwie w Laskach (fot. W. Suwara)

Rośliny bobowate, a szczególnie soja są coraz popularniejsze i częściej uprawiane w Polsce.

W Gospodarstwie Nasiennym w Laskach koło Warki w tym roku pierwszy raz wysiano soję. W tym tygodniu w czasie zbioru tej rośliny odwiedziłem gospodarstwo w Laskach i zadałem kierownikowi gospodarstwa Panu Andrzejowi Hołowni kilka pytań związanych z soją.

Uprawia Pan soję pierwszy rok w gospodarstwie. Co skłoniło do takiej decyzji?

– Chodzi głównie o zmianowanie. Przestaliśmy uprawiać buraki cukrowe i coś w zamian trzeba było zasiać. Wybraliśmy soję.

Jakie jest przeznaczenie nasion soi?

– Na materiał siewny.

Jaką odmianę wprowadziliście do uprawy?

– Naszą odmianę Viola.

Ile jest hektarów do zbioru?

– 30 ha na dwóch polach.

Można w tej chwili oszacować plon?

– Tak, między 2 a 3 tony.

Jaka jest wilgotność zbieranych nasion?

– 11,5% wilgoci i 39% białka.

Co jest ważne przy zbiorze soi?

– Przede wszystkim nie może być zachwaszczenia i musi być odpowiednia wilgotność do zbioru.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Wojciech Suwara