Zbiór kukurydzy na kiszonkę w Radzikowie

0
975

Jesteśmy w gospodarstwie IHAR w Radzikowie. Gospodarstwo uprawia kukurydzę. O kukurydzy na kiszonkę, która obecnie w gospodarstwie jest zbierana, rozmawiam z dyrektorem gospodarstwa, Panem Markiem Wawrem.

Jaka jest powierzchnia kukurydzy na paszę i jakie ilości kukurydzy gospodarstwo musi zabezpieczyć dla krów?

– Siejemy ponad 200 ha kukurydzy. W drugim gospodarstwie w Młochowie kukurydza jest uprawiana na ziarno, natomiast w Radzikowie – na kiszonkę. Potrzebujemy około 4 tysięcy ton kiszonki z kukurydzy i przeznaczamy 80 ha powierzchni pod tę uprawę.

Jakie są uprawiane odmiany kukurydzy, jakie są plony i co decyduje o terminie zbioru na kiszonkę?

– Bazujemy od kilku lat na odmianach ze Smolic. W zależności od roku plon waha się od 50-60 ton sieczki z hektara. W tym roku zauważyliśmy, że kukurydza nie dojrzewa w sposób naturalny lecz zasycha. W związku z tym, termin zbioru jest przyśpieszony. Taka sytuacja ma miejsce od kilku lat. Kilkanaście lat temu, termin zbioru kukurydzy na kiszonkę przypadał w trzeciej dekadzie września, później był przesunięty na połowę września, a w tym roku można było rozpocząć zbiór już w trzeciej dekadzie sierpnia. Dziś jest 3 września i jesteśmy w trakcie zbioru. Kukurydza jest w fazie dojrzałości woskowej.

Co zdecydowało o przyśpieszonym terminie zbioru kukurydzy w tym roku?

– Susza zdecydowała o przyśpieszeniu zbiorów w tym roku. 30-40% liści jest już zasuszonych, a żeby masa się dobrze zakisiła, kukurydza musi mieć 30-40% suchej masy i trzeba ją dobrze ubić.

W ubiegłym roku był problem ze zbiorem kukurydzy na kiszonkę ze względu na obfite opady deszczu we wrześniu. W Radzikowie prawie codziennie padał deszcz. W związku z tym, nie zebraliśmy kukurydzy, która była zaplanowana do zbioru na kiszonkę, zostało 14 ha na polu. Zebraliśmy ją później na ziarno, gdy zamarzła gleba na przełomie grudnia i stycznia. Ziarno zakisiliśmy w rękawie, ale tej zielonej masy w bilansie zabrakło. Dlatego w tym roku byliśmy zmuszeni do przyśpieszenia zbioru kukurydzy, żeby zachować ciągłość skarmiania kiszonki.

Przy jakiej zawartości suchej masy zbierana jest kukurydza na kiszonkę?

– Jest to 35-40%.

Czy są stosowane inokulanty do zakiszania kukurydzy?

– Stosujemy ogólnie dostępne zakiszacze oparte na bakteriach kwasu mlekowego. Na sieczkarni znajduje się zbiornik do aplikacji i w trakcie zbioru kukurydza jest zaszczepiana bakteriami.

Czy jest planowany na przyszły rok większy areał pod kukurydzę, żeby odbudować zapasy kiszonki?

– Każdego roku przeznaczaliśmy pod kukurydzę na kiszonkę 75-80 ha. W tym roku było zasiane ponad 90 ha, żeby odbudować zapasy kiszonki i zabezpieczyć się na wypadek anomalii pogodowych, np. takich, jak w roku ubiegłym czy bieżącym. W tym roku zbierzemy ponad 4 tysiące ton sieczki z kukurydzy.

Czy wykorzystujecie ziarno kiszone kukurydzy w żywieniu krów?

– Tak, stosujemy. W gospodarstwie w Młochowie siejemy kukurydzę tylko na ziarno i około 200-240 ton ziarna mokrego o wilgotności 27-30% przygotowujemy w dwa rękawy, każdy po około 120 ton.

Gospodarstwo dysponuje własnym sprzętem do zbioru kukurydzy czy korzysta z usług?

– Nie mamy własnego sprzętu, bazujemy na sprzęcie wynajętym.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: Wojciech Suwara