Zbierzemy więcej zbóż

Francuska firma analityczna Strategie Grains podwyższyła szacunki tegorocznych zbiorów zbóż ogółem w UE w 2013 r, o 0,9 mln ton do 301,1 mln ton. Jest to wysokość zbiorów o 8% przekraczająca ubiegłoroczny poziom.

Szacunek zbiorów pszenicy miękkiej został podniesiony o 1,3 mln ton w stosunku do wcześniejszych przewidywań do 135,5 mln ton. Oznacza to poziom produkcji pszenicy zwyczajnej o 8% wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem. Ostatnia korekta została wykonana ze względu na poprawę oszacowań dla kilku krajów członkowskich, w tym przede wszystkim dla Francji – o 600 tys. ton. Mniejsze dodatnie korekty dotyczyły także następujących krajów: Bułgarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Litwy – co łącznie daje zwyżkę o 0,9 mln ton w stosunku do sierpniowych przewidywań. Niewielkie negatywne korekty zostały natomiast wykonane dla Irlandii oraz Polski. Strategie Grains skorygowało w górę także wysokość szacunków jęczmienia we wspólnocie – o 800 tys. ton do 59,1 mln ton. Daje to 8% zwyżkę produkcji tego gatunku rok do roku. We wrześniu podniesiono ocenę zbiorów jęczmienia w następujących krajów członkowskich UE: Danii, Francji, Irlandii, Szwecji oraz Niemiec.
Analitycy Strategie Grains obniżyli natomiast prognozowaną produkcję kukurydzy w UE, biorąc pod uwagę skutki suchej i upalnej pogody odnotowywanej w środkowej Europie. Największych korekt dokonano dla Węgier. Tutaj spodziewane zbiory obniżono o 1,2 mln ton. Mniejsze redukcje miały miejsce w następujących krajach: Niemcy, Francja, Chorwacja oraz Austria (łącznie o około 1 mln ton). Spadki te zostały jednak częściowo zrekompensowane oczekiwanymi lepszymi zbiorami kukurydzy we Włoszech, Bułgarii oraz w Polsce.
Zbiory kukurydzy rozpoczęły się w Rumunii, Bułgarii, ale i w Polsce. Znaczne ich zaawansowanie występuje w Hiszpanii, Włoszech, po wcześniejszych opóźnieniach ze względu na wcześniejsze opady. Niemniej jednak pomimo rewizji prognoz tegoroczna, unijna produkcja kukurydzy ma wynieść 64 mln ton. To oznacza aż 11% wzrost zbiorów tego gatunku rok do roku.
(Źródło: FAMMU/FAPA)
 
Legenda tabel:
* – prognoza z uwzględnieniem Chorwacji ( członkostwo od 1 lipca 2013 roku)
** – dla UE-28, uwzględniono Chorawcję w celu porównań