Zbieraj tony z Puław

Zakłady Azotowe Puławy” S.A. zapraszają wszystkich rolników do wzięcia udziału w II edycji konkursu Zbieraj tony z Puław. Będzie on przeprowadzony w terminie od 01 XII 2011 r. do 30 IV 2012 r.”

O jakie nagrody można walczyć i jak je można zdobyć?

Nagrodą w konkursie jest 66 ton saletry amonowej 34% N PULAN® przyznawanej odpowiednio:

1. miejsce – 6 t

2. miejsce – 5 t

3. miejsce – 4 t

4. miejsce – 2,5 t

5. miejsce – 1,5 t

6. miejsce – 1 t

7. do 10. miejsca – 0,5 t

Uczestnikiem konkursu może być finalny odbiorca nawozów – rolnik, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Aby przystąpić do konkursu, należy dokonać zakupu saletry amonowej 34% N PULAN® bądź mocznika nawozowego 46% N, pakowanych w kontenery elastyczne typu big-bag 500 kg. Dla udokumentowania zakupu należy zachować plomby zamykające big-bagi oraz dowody zakupu produktów (faktury, paragony).

Na podstawie ilości zakupionych ton zostanie utworzony ranking uczestników konkursu (ilość zebranych plomb nie musi być zgodna z ilością zakupionego towaru). Rodzaj i wartość nagród będzie uzależniona od miejsca w rankingu. W konkursie zostanie przyznanych 30 nagród, po 10 na każdy region.

Do regionu I należą województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie. Do regionu II przypisano województwa: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, a do regionu III: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz łódzkie.

Dokładne zasady, regulamin i warunki udziału w konkursie, jak również pełny, obowiązkowy do wypełnienia Formularz Zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.zapulawy.pl oraz w ulotkach informacyjnych u naszych partnerów handlowych, którzy w swojej ofercie mają nawozy z Puław.

Wszystkim rolnikom życzymy udanych zakupów!!!

ZAK S.A.