Zbieraj makulaturę, ratuj konie

„Zbieraj makulaturę, ratuj konie” – to nazwa konkursu organizowanego przez Klub Gaja, którego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw w akcji pod tą właśnie nazwą.

-Do akcji mogą przystąpić szkoły, ale także instytucje, firmy i osoby prywatne. Zbierajcie surowce wtórne – makulaturę, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych surowców przesyłajcie na konto Klubu Gaja nr 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120 (koniecznie z zaznaczeniem z jakiej szkoły pochodzą oraz z dopiskiem: darowizna – akcja „Zbieraj makulaturę ratuj konie”). Zbiórce mogą towarzyszyć stoliki informacyjne, wystawy, festyny. Wszyscy, którzy zgłoszą swój udział otrzymają plakat i ulotki dotyczące akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” – informują organizatorzy konkursu.

Za pieniądze z akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” Klub Gaja wspiera m.in. utrzymanie, leczenie, terapię wykupionych koni, opłaca leki i opiekę weterynaryjną, monitoruje sytuację zwierząt oddanych do adopcji, prowadzi edukację ekologiczną oraz inne czynności związane z realizacją akcji. Wykupione przez Klub Gaja konie trafiły m. in. do szkół, fundacji i stowarzyszeń, które dzięki nim mogą prowadzić hipoterapię dla chorych dzieci oraz osób dorosłych. Zwierzęta pracują także w niewielkich gospodarstwach lub w agroturystyce jako wierzchowce do lekkich jazd rekreacyjnych.

Źródło: Klub Gaja