Zbieractwo ziół – pasja i zawód na Lubelszczyźnie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie Zbieractwo ziół – pasja i zawód na Lubelszczyźnie”, który rusza w październiku br. Projekt jest skierowany do osób zamieszkałych na obszarach wiejskich woj. lubelskiego zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą. Udział w projekcie jest bezpłatny.”

W ramach projektu uczestnicy zyskają wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz nabędą praktycznie umiejętności rozpoznawania i uprawy roślin leczniczych. Zajęcia realizowane będą w systemie weekendowym (sobota – niedziela) w okresie X 2009 – VII 2010. Całkowity wymiar szkolenia dla każdego uczestnika wynosi 140 godzin szkoleniowych.

W szkoleniu mogą wziąć udział rolnicy i domownicy rolnika oraz osoby pracujące w rolnictwie, a także zatrudnione w pozarolniczych działach gospodarski.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: www.umlub.pl.