Zbadają kondycję gospodarstw domowych

W  dniach od 8 do 17 maja  2017 r. – na terenie całego kraju będzie prowadzone badanie reprezentacyjne kondycji gospodarstw domowych (postaw konsumentów).

Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.  Jak zaznacza Główny Urząd Statystyczny wyniki badania są wykorzystywane w procesie makroekonomicznych decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych, do opracowywania prognoz ekonomicznych oraz analizowania cykli koniunkturalnych.

Wywiad ankieterski zostanie przeprowadzony: bezpośrednio – przez ankieterów statystycznych (pracowników urzędów statystycznych) w dniach od 8 do 17 maja 2017 r., telefonicznie – przez teleankieterów GUS w dniach od 8 do 10 maja 2017 r.

W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z dyżurującymi pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa, a teleankieterów dzwoniąc pod numer 42 683 90 94 (w godzinach pracy poszczególnych urzędów) – informuje GUS

Źródło: GUS