Zaświadczenie z KRUS w jeden dzień?

Młodzi rolnicy składają wnioski o premie… ale niekompletne. Brakuje w nich zaświadczenia z KRUS, na którego wydanie trzeba czekać nawet 30 dni. Prezes KRIR wnioskuje o skrócenie tego czasu do jednego dnia.

W związku z naborem wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wielu rolników złożyło wnioski do ARiMR, jednak nie są one kompletne. Brakuje w nich zaświadczenia z KRUS, potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu rolniczemu w KRUS. Powodem takiego stanu rzeczy jest zapewne czas oczekiwania na otrzymanie takiego zaświadczenia.

W związku z tym, 23.września 2015 roku Zarząd KRIR wystąpił do prezesa KRUS Artura Brzóski o przyspieszenie wydawania decyzji oraz zaświadczeń dla młodych rolników o podleganiu ubezpieczeniu KRUS.
Prezes KRIR domaga się skrócenia obowiązującej 30-dniowej procedury wydawania decyzji oraz zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS. Celem jest tu skrócenie czasu wydawania takiego zaświadczenia do jednego dnia. Oddziały i placówki terenowe KRUS wydawałyby wtedy zaświadczenia w dniu złożenia wniosku, tym młodym rolnikom, którzy chcą skorzystać z pomocy w ramach ww. działania PROW.

Renata Struzik, źródło: KRIR