Zasady sprzedaży bezpośredniej

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielicach 14 grudnia organizuje w Wiskitkach konferencję pt. “Rolnik producentem żywności – zasady sprzedaży bezpośredniej”.

Jej celem jest przybliżenie rolnikom zasad i wymagań prawa żywnościowego, procesu rejestracji działalności sprzedaży produktów oraz zobowiązań podatkowych
Konferencja adresowana jest w szczególności do rolników zajmujących się produkcją żywności i sprzedażą bezpośrednią produktów z gospodarstwa rolnego.

Program konferencji

  1. Rozpoczęcie konferencji wprowadzenie i powitanie uczestników – Urszula Milczarek, dyrektor MODR Oddział Bielice
  2. Podstawowe zasady i wymagania prawa żywnościowego obowiązujące producentów żywności – Danuta Arcipowska, MODR Warszawa
  3. Funkcjonowanie gospodarstw z działalnością sprzedaży i dostaw bezpośrednich- zobowiązania podatkowe – Urszula Milczarek, dyrektor MODR Oddział Bielice
  4. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego:
    • wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,
    • wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego – Monika Pałyszko, lekarz wet., Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie
  5. Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.

Źródło: MODR