Żarnowiec na czele atomowego rankingu

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanny Trojanowskiej zaprezentowany został ranking potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwsze miejsce wśród 28 propozycji zajął Żarnowiec, drugie równorzędnie Warta-Klempicz, Kopań i Nowe Miasto.

Wskazując lokalizację zbadano m.in. odległość od dużych skupisk ludności, sąsiedztwo obszarów chronionych, zapotrzebowanie na energię i ograniczenia systemu energetycznego, bliskość zakładów chemicznych (zagrożenie wybuchem w takim zakładzie), korytarze powietrzne (ryzyko upadku samolotu), drogi ewakuacyjne, własność gruntu oraz akceptację społeczną. Pod uwagę brano też bliskość dostępu do zbiorników wody, niezbędnych do chłodzenia reaktora.

Atutem rejonu Jeziora Żarnowieckiego jest fakt, że była już tu budowana elektrownia atomowa i została po niej niezbędna infrastruktura. Kolejne fakty przemawiające za lokalizacją w Żarnowcu jednej z kilku planowanych w pasie północnej Polski elektrowni jądrowych, to gotowość gminy Gniewino (na terenie której leży Jezioro Żarnowieckie) do budowy elektrowni atomowej. Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego został też powołany specjalny zespół ds. przygotowania województwa do urzeczywistnienia tej inwestycji, a na Politechnice Gdańskiej już trwa szkolenie kadr z zakresu energetyki jądrowej.

Plany PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA przewidują budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3 tys. MW każda, koszt budowy jednego megawata szacowany jest na ok. 3-4 mln euro. Współinwestowaniem w pierwszą polską elektrownię atomową zainteresowane są europejskie firmy energetyczne. Wśród potencjalnych dostawców technologii wymieniane są amerykańskie firmy Westinghouse, General Electric oraz francuska firma Areva, a także firmy japońskie i koreańskie.

Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni atomowej jest przewidywane – zgodnie z rządowym planem – w 2020 roku. PGE ma mieć 51 proc. udziałów w konsorcjum, które zajmie się budową i eksploatacją elektrowni. Obecnie w Grupie Kapitałowej PGE funkcjonuje 36 elektrowni wodnych. Są to elektrownie szczytowo-pompowe (w tym największa tego typu elektrownia w Polsce – Elektrownia Wodna Żarnowiec), szczytowo pompowe z dopływem naturalnym i przepływowe. Łączna produkcja energii elektrycznej netto w elektrowniach wodnych w Grupie Kapitałowej PGE w 2008 roku wyniosła ponad 1 TWh.