Zaproszenie: Wykład “Odnawialne źródła energii: perspektywy rozwoju do 2020 roku”

Instytut Energetyki Odnawialnej zaprasza na wykład otwarty Odnawialne źródła energii: perspektywy rozwoju do 2020 roku” prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) w Warszawie, Pana Grzegorza Wiśniewskiego. Wykład odbędzie się 12 marca 2011 r. w Warszawie, Gimnazjum 123, ul. Strumykowa 21.”

Jest to otwierający wykład III edycji (I edycji w Warszawie) Studiów Podyplomowych Inwestycje w odnawialne źródła energii” organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warunkiem uczestnictwa jest odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 11 marca 2011 r. do godz. 15:00 na adres magdalena.ligus@ue.wroc.pl oraz otrzymanie potwierdzenia zwrotnego na podany adres e-mail.

Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

Po wykładzie będzie można dokonać rejestracji na studia

Plan wykładu i formularz zgłoszeniowy na http://oze.ue.wroc.pl/news/15/17/Zapraszamy-na-II-wyklad-otwarty