fbpx

Zaprawiona na kolorowo – zaprawy dla kukurydzy

W ostatnich latach wraz ze wzrostem powierzchni kukurydzy obserwuje się coraz częściej nasilenie występowania chorób i szkodników na plantacjach kukurydzy. Konieczne staje się zwrócenie większej uwagi w uprawie tego gatunku na istotny problem ochrony roślin. Na podstawie wieloletnich obserwacji ocenia się, że straty w plonach kukurydzy powodowane przez choroby i szkodniki wynoszą około 20%, a w wielu przypadkach są nawet większe.

W celu ograniczenia strat w plonach kukurydzy powodowanych przez agrofagi, konieczne jest stosowanie integrowanej ochrony. Polega ona na łącznym stosowaniu wielu metod zapobiegania, występowania i zwalczania chorób i szkodników roślin. Podstawowe znaczenie ma dobór odmian bardziej odpornych na choroby, jak zgnilizna korzeni, zgorzel podstawy łodyg oraz na szkodniki, a szczególnie na omacnicę prosowiankę. W praktyce nie jest to takie proste, gdyż opisy odmian nie zawsze zawierają informacje dotyczące odporności na choroby i szkodniki. Ważne jest też zachowanie poprawnej agrotechniki. Jeśli warunki pozwalają, wskazana jest uprawa kukurydzy w zmianowaniu, która umożliwia ograniczenie występowania wielu chorób. Wskazany jest możliwie wczesny siew kukurydzy, tak jak na to pozwala temperatura gleby, staranna uprawa roli, optymalne nawożenie i terminowe wykonywanie potrzebnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Samasz loteria - baner

Standardowym zabiegiem zabezpieczającym rośliny w początkowym okresie rozwoju przed wieloma chorobami i szkodnikami jest zaprawianie ziarna siewnego. Zaprawianie ziarna jednym z fungicydów jest jedynym zabiegiem chemicznego zwalczania chorób kukurydzy, gdyż opryski fungicydami w czasie wegetacji są mało skuteczne. Obecnie materiał siewny kukurydzy sprzedawany jest w jednostkach siewnych, zawierających określoną liczbę nasion (50 lub 80 tys.). Ziarno siewne znajdujące się na rynku jest najczęściej już zaprawione przeciwko chorobom grzybowym. Jeśli przewidujemy problem pojawienia się ploniarki zbożówki lub szkodników glebowych jak np. drutowców – larwy sprężykowatych, nasiona powinny być dodatkowo zaprawiane insektycydem (zaprawą owadobójczą). Staje się to szczególnie ważne w sytuacji uprawy kukurydzy po przyoranych użytkach zielonych i wieloletnich motylkowatych. Najpierw ziarno zaprawia się środkiem fungicydowym, a następnie insektycydowym.

Do zaprawiania ziarna siewnego kukurydzy najczęściej używa się jednego z następujących fungicydów:
– Maxim XL 035 FS w dawce 100 ml + 700-1100 ml wody/100 kg nasion,
– Sarox T 500 FS w dawce 375 ml + 750 ml wody,
– Vitavax 200 FS w dawce 250-300 ml + 300 ml wody, albo
– Zaprawa Oxafun T 75 DS/WS w dawce 250 g (na sucho) lub 250 g + 1000 ml wody,
– Zaprawa nasienna T zawiesinowa w dawce 250 g (na sucho) lub 250 g + 750 ml wody.
Ostatnia z wymienionych zapraw jest skuteczna w zwalczaniu zgorzeli siewek (tab. 1). A pozostałe ograniczają także głownię guzowatą i drobną plamistość liści. Z kolei zaprawa Maxim XL 035 FS jest stosowana przeciwko grzybom z rodzaju Fusarium powodujących zgniliznę korzeni, zgorzel podstawy łodyg oraz fuzariozę kolb.

W rejonach, w których ploniarka zbożówka uszkadza 10-15% roślin w uprawie na ziarno lub 20-30% przeznaczonych na kiszonkę zaleca się zaprawianie ziarna siewnego jednym z insektycydów, Gaucho 350 FS, Gaucho 600 FS lub Mesurol 500 FS. Stosowanie zaprawy Gaucho jest celowe w warunkach większego niż przeciętne zagrożenia plantacji. Dodatkowe zaprawianie tym preparatem należy traktować jako zabieg opłacalny w sytuacji upraw zagrożonych, np. po użytkach zielonych, zasiewach kukurydzy w wieloletniej monokulturze.

Ploniarka zbożówka (Oscinella frit L.) jest powszechnie występującym szkodnikiem na terenie całego kraju. Uszkodzenia powodowane przez larwy tej muchówki bardzo często są uznawane za niewielkie i nie istotne, gdyż rośliny po okresowym skręceniu liści później rozwijają się normalnie. Larwy ploniarki uszkadzając blaszki liściowe umożliwiają wnikanie grzybów chorobotwórczych z rodzaju Fusarium, które powodują duże straty na plantacjach kukurydzy.

Preparat Mesurol 500 FS chroni także plantacje przed szkodami powodowanymi przez ptactwo, a szczególnie przez ptaki krukowate i gołębie, a nasiona zaprawione tym preparatem są zabarwione na intensywny kolor czerwony. Kukurydza jest więc rzeczywiście zaprawiona na kolorowo.

Niektórymi środkami możemy wykonać zaprawianie ziarna siewnego na sucho lub na mokro. Zaprawianie na sucho polega na wsypaniu do zaprawiarki (z określoną ilością ziarna) odważonej dawki zaprawy. Bęben zaprawiarki należy obracać do uzyskania jednolitego zabarwienia ziarna. Przy zaprawianiu na mokro należy do naczynia wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odważoną ilość zaprawy nie mieszając, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dobrze wymieszać. A zabieg zaprawiania przeprowadzać w zaprawiarkach mechanicznych zgodnie z instrukcją obsługi zaprawiarki. Przed wykonaniem zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety – instrukcją stosowania środka ochrony roślin.

Zaprawianie ziarna siewnego kukurydzy jest podstawowym zabiegiem w nowoczesnej ochronie przed chorobami i szkodnikami. A w przypadku chorób kukurydzy jest jedynym chemicznym zabiegiem o dużej skuteczności. Przedsiewne zaprawianie ziarna chroni nie tylko przed stratą plonu, ale przyczynia się także do poprawy jakości uzyskanego plonu.

Tabela 1. Środki chemiczne do zaprawiania nasion kukurydzy (Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009).

Zwalczany agrofag Nazwa środka Dawka Uwagi
Choroby
Głownia guzowata kukurydzy (Ustilago maydis) Zaprawa Oxafun T 75 DS/WS 250 g (na sucho) lub 250 g + 1 l wody Dawki zapraw zalecane na 100 kg ziarna. Zaprawami tymi zaprawia się na sucho lub na mokro.
Vitavax 200 FS 250-300 ml + 300 ml wody
Sarox T 500 FS 375 ml+750 ml wody
Zgorzel siewek (różne gatunki grzybów) Zaprawa nasienna T zawiesinowa 250 g (na sucho) lub 250 g + 750 ml wody
Maxim XL 035 FS 100 ml + 700-1100 ml wody
Zaprawa Oxafun T 75 DS/WS 250 g (na sucho) lub 250 g + 1 l wody
Vitavax 200 FS 250-300 ml + 250-300 ml wody
Sarox T 500 FS 375 ml+750 ml wody
Szkodniki
Ploniarka zbożówka (Oscinella frit L.) Ploniarka gnijka (Elachiptera cornuta Fall.) Gaucho 350 FS 11-17 ml/kg ziarna  
Gaucho 600 FS 83,3 ml/jedn. siewną (50 tys. ziaren) lub 5-6 ml/kg ziarna
Mesurol 500 FS 10 ml/ kg ziarna
Gaucho 350 FS + Vitavax 200 FS 11+3 ml/kg ziarna Do łącznego zwalczania ploniarki i głowni kukurydzy. Najpierw zaprawić środkiem Vitavax 200 FS, a następnie Gaucho 350 FS.
Drutowce – larwy sprężykowatych (Elateridae) Gaucho 350 FS 11-17 ml/kg ziarna  
Gaucho 600 FS 83,3 ml/jedn. siewną (50 tys. ziaren) lub 5-6 ml/kg ziarna
Mszyce (Aphidodea) Pędraki – larwy chrabąszczowatych Gaucho 600 FS 83,3 ml/jedn. siewną (50 tys. ziarn) lub 5-6 ml/kg ziarna  

Dr Marian Machul
IUNG-PIB Puławy
SDF baner ciągnik
Amistrar Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA




ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.