Zaprawa dla szkółkarzy

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych doceniła wyjątkowe właściwości zaprawy nasiennej Maxim 025FS produkowanej przez Syngenta Crop Protection i produkt otrzymał tzw. rejestrację poza-etykietową (off label). W ramach uzyskanej poza-etykietowej rejestracji, środek przeznaczony jest do zwalczania zgorzeli siewek powodowanych przez patogeny grzybowe Fusarium spp. i Cylindrocarpon spp. Produkt stosuje się jako zaprawę nasienną w szkółkach drzew iglastych, liściastych oraz krzewów leśnych.

Zakres stosowania: dawka 2 ml/kg nasion, ilość wody 4-10 ml. Sposób aplikacji: mechaniczne zaprawianie nasion w zaprawiarkach mechanicznych.

Maxim 025FS w ww. zakresie może być stosowany przez wszystkich zainteresowanych, nie tylko Lasy Państwowe – właściciela rejestracji poza-etykietowej.
W rejestracji regularnej zaprawa nasienna Maxim 025FS to środek grzybobójczy w formie koncentratu do zaprawiania ziarna siewnego zbóż (pszenicy, żyta i pszenżyta) o szerokim spektrum działania, ze szczególnym ukierunkowaniem na zwalczanie grzybów z zakresu Fusarium.