Zapowiada się sezon nadwyżek

W raporcie Strategie Grains podwyższyła prognozę zbiorów pszenicy miękkiej w UE w sezonie 2010/11 o kolejny 1 mln ton do 134,7 mln ton (129,9 mln ton w poprzednim sezonie). Największy wzrost produkcji spodziewany jest w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji oraz Hiszpanii i Rumunii. Zużycie wewnętrzne pszenicy w Unii przewidywane jest na 116,8 mln ton wobec 117,4 mln ton sezon wcześniej.

Wzrośnie, co prawda zużycie na cele energetyczne (do produkcji bioetanolu), zmniejszy się jednak prawdopodobnie zużycie paszowe (o ile nadal jęczmień pozostanie konkurencyjny cenowo w stosunku do pszenicy). Eksport przewidywany jest w wysokości zbliżonej do bieżącego sezonu (18,4 mln ton). Konsekwencją wzrostu produkcji i importu oraz spadku spożycia będą wyższe zapasy końcowe. Ich poziom prognozowany jest na 21,4 mln ton wobec 16,9 mln ton sezon wcześniej. Przy tak wysokiej podaży nie należy raczej liczyć na wyraźniejsze zwyżki cen.

Czynnikiem, który może wpłynąć na złagodzenie prawdopodobnych spadków cen na unijnym rynku może być ewentualnie dalej osłabiające się euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Prognozy zbiorów pszenicy w nadchodzącym sezonie, a co za tym idzie sytuacja rynkowa, uzależniona jest od przebiegu warunków pogodowych. Wystąpienie niekorzystnych zjawisk pogodowych może znacznie zmienić perspektywy na rynku zbożowym. Na razie jednak zapowiada się kolejny nadwyżkowy sezon.

Unijna produkcja jęczmienia w sezonie 2010/11 według prognoz Strategie Grains będzie o 4
– 5 mln ton niższa w stosunku do poziomu odnotowanego w poprzednim sezonie (57,2 mln ton). Przewidywane jest zwiększenie zużycia jęczmienia w UE – o 2,5 mln ton (w tym 1,7 mln ton na cele paszowe i 0,5 mln ton w produkcji bioetanolu). Handel wewnątrz UE prognozowany jest na 9,1 mln ton, nieznacznie tylko więcej w porównaniu do poziomu z sezonu 2009/10. Eksport poza granice Wspólnoty przewidywany jest w wysokości 2,5 mln ton wobec 1,1 mln ton w sezonie 2009/10 i 3,6 mln ton w sezonie 2008/09. Zapasy końcowe pod koniec przyszłego sezonu oceniane są na około 14,5 mln ton, w tym 6 mln ton stanowić będą zapasy interwencyjne. Oznacza to nadwyżkę w wysokości około 3 mln ton.

Źródło: KFPZ