Zapłacimy niższe podatki!

Stawki podatków lokalnych zostały obniżone o 1,2%, w tym podatek od gruntów, budynków, czy środków transportowych. A to dzięki ministrowi finansów i deflacji.

W związku z tym, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 roku był o 1,2% niższy niż analogiczny okres zeszłego roku, maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych również zostały zmniejszone.
W związku z powyższym, aktualne stawki będą wynosiły:

 • W przypadku podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,89 zł od 1 m², od gruntów pozostałych: 0,47 zł od 1 m².
 • Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,75 zł od 1 m², budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym również budynków mieszkalnych lub ich części, w których prowadzona jest taka działalność): 22,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
 • Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym będzie wynosił 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,65 zł od 1 m², a pozostałych 7,68 zł od 1 m².
 • Podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony – 811,60 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1353,94 zł, cięższych niż 9 ton – 1624,72 zł oraz o masie 12 ton lub więcej – 3100,42 zł.
 • Kwota podatku od ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z naczepą lub przyczepą) od 3,5 do 12 ton, wyniesie 1895,48 zł, od 12 do 36 ton – 2396,41 zł, powyżej 36 ton – 3100,42 zł
 • Od przyczep lub naczep, które razem z pojazdem silnikowym ważą 7-12 ton, podatek będzie równy 1624,72 zł, o wadze 12-36 ton, podatek wyniesie 1895,48 zł, a powyżej 36 ton – 2396,41 zł (z wyjątkiem działalności rolniczej, gdzie płacony jest podatek rolny).

Dodatkowo, podane zostały również stawki opłat:

 • Targowa nie może być wyższa niż 758,47 dziennie
 • Miejscowa na terenie, gdzie występują korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może być wyższa, niż 2,18 zł
 • Miejscowa w miejscowościach o statusie obszaru ochrony uzdrowiskowej – maksymalnie 3,10 zł dziennie
 • Uzdrowiskowa – max. 4,27 zł dziennie
 • Od posiadania psów nie może przekroczyć 120,05 zł

Renata Struzik, źródło: PAP