Zaostrzą kontrolę żywności

Żywność

Parlament Europejski  15 marca podjął decyzję o zmianie unijnych przepisów regulujących bezpieczeństwo żywności. Zaczną one obowiązywać pod koniec 2019 roku.

Nowelizacja dotyczy m.in. zaostrzenia kontroli na różnych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Zmiana przepisów ma poprawić identyfikowalność żywności, służyć przeciwdziałaniu oszustwom oraz przyczynić się do odbudowy zaufania konsumentów.

Zmiany dotyczą systemu kontroli na każdym etapie łańcucha żywnościowego (kontrole żywności, pasz, pestycydów, dobrostanu zwierząt, produkcji żywności organicznej, oznaczeń pochodzenia geograficznego produktów rolnych etc.) oraz poprawę dobrostanu zwierząt. Kontrole mają być niezapowiedziane, oparte na ryzyku i mają dotyczyć wszystkich sektorów. Inspekcje będą przeprowadzane przez właściwe władze krajowe – informuje Biuro Prasowe Parlamentu Europejskiego.

Źródło: Parlament Europejski